ساسان و الهه

January 26, 2008 at 9:02 am 9 comments

ساسان و الهه

ببينيد من هميشه دوست داشتم قبل از سكس – براي بيشتر تحريك شدن فيلم پورنو نگاه كنم – مخصوصا با شريك سكسيم – (چه همسر چه دوست دختر) ولي همسرم هيچ وقت با من همراهي نداشت و طوري وانمود ميكرد كه گويا اصلا از سكس شرعي و عرفي با همسرش هم زياد دل خوشي نداره و صرفا به خاطر من و شايد هم انجام وظيفه زناشويي تن به سكس با من ميده.
به اين ترتيب خيلي به ندرت و زماني كه يه كمي حشريش كرده بودم با من فيلم سوپر نگاه كرده بود ولي فقط سكس هاي عادي رو. يعني اگه به همجنس بازي زنها ميرسيد يهو از حالت سكسي خارج ميشد و ميگفت اين كثافت كاريها رو بزن بره                      .  
منم كه حقيقتا يكي از فانتزيهاي ذهنيم و ايده آل هام ديدن همجنس بازي دو تا زن از نزديك بود – حتي تو فيلمهاي سوپر از ديدن لزبين ها بيش از سكس هاي معمولي تحريك ميشدم- الهه هميشه تو اين جور موارد ضد حال بود ميدونين واسه امتحان الهه يه بار بهش گفتم الهه ديشب خواب ديدم با سارا (دختر دايي زيبا و لوند همسرم) داري همجنس بازي ميكني
يهو خيلي آشفته شد – و مني كه بعضي وقتها با خيال همجنس بازي همسرم با زيبا روي ديگر خودم رو تحريك ميكردم – از اين آشفتگي برام مسجل شد بي نهايت از همجنس بازي بدش ميادو منزجره تا روزي كه گفت دوست جديدي به نام تينا پيدا كرده كه از مشتري هاي آرايشگاهشه و وقتي عكسهاي عروسي ما رو ديده به همسرم گفته حيف تو كه با اين (منو گفته) ازدواج كردي و شوهرت اصلا بهت نمياد و تو خيلي ازش سر تري ( البته همه اينها رو الهه به من گفت) – و الهه هم گفت ساسان منم جوابشو دادم ولي راستشو بخواين حس كردم يه جورايي دچار غرور شده و خودش رو گرفته – از تعريف تينا خودش رو گم كرده – مثلا هميشه تو سكس هامون واسم ساك ميزد ديگه بازي در مياره و به نوعي مثل قبل به من حال نميده
حدس زدم همه اين آتيشا داره از تو کوره تينا بلند ميشه – شروع كردم به صورت غير مستقيم از تينا پرسيم – فهميدم از همسرش طلاق گرفته و 29 سالشه و تو باشگاه محلمون مربي آيربيكه و خانواده درست و حسابي هم نداره – مادر ناتني و اينكه تينا رو تو 15 سالگي مجبور به ازدواج كردن – و تنها داره زندگي ميكنه و خونه مجردي داره يه حسي به من گفت شيرازه زندگيم درخطره و بايد بيشتر حواسم رو جمع كنم
تا اينكه يه روزي كه من وقت دندونپزشكي داشتم و قرار بود ديرتر سر كارم (كه پيش پدرم تو كارخونش – توليدي گرده هاي آْلومينيومي براي ظرفهاي تفلون- هستم) برم – الهه از من خواهش كرد زودتر برم از خونه بيرون – تعجب كردم گفتن چرا؟
گفت تينا قرار بياد آرايشگاه (در ضمن يكي از اتاق خواب ها رو الهه كرده آرايشگاه)
گفتم خوب بياد – گفت ميخواد اپيلاسيون كنه – منم با شيطنت پرسيدم همه تنش رو؟ (البته چون ميدونستم الهه از اين كارا نميكنه نهايت فقط دست و پا روانجام ميده)
الهه هم گفت آره همه تنش رو – چون با هم صميمي هستيم و اونم خواهش كردهمنم قبول كردم حالا زودتر برو كه تو رو ببينه معذب ميشه – منم با بيميلي و يه طوري كه سرش منت بذارم (چون منو از نعمت ساك زدن كيرم توسط همسرم محروم كرده بود) گفتم باشه ولي اين جور مشتري ها و رفيق ها رو آدم نداشته باشه به نفعشه – الهه هم با شيطنت گفت چيه چون گفته خوش قيافه نيستي ازش دلخوري؟منم بهش گفتم : منم صد تا رفيق دارم كه ميگن من از تو سر ترم- حالا منم بيام واسه تو قيافه بگيرم؟ يا اصلا چه دليلي داره كه بخواي اين حرفا رو مطرح كني؟ تو همين حين آيفون زنگ زد – گفتم بيا اينم همونيه كه ريده به زندگي موناومدم بيرون در محكم پشتم كوبيدم – موقع پايين اومدن ديدم تينا داره مياد بالا – يه نگاه كشداري به هم كرديم و سلام كرد – منم بدون جواب از كنارش رد شدم – ولي نگاهش آنچنان گيرا بود كه من تو يه لحظه تو ذهنم باهاش تا تو رختخواب هم رفتم – تو يه لحظه فكر اينكه تينا اومده كس شو مومك بندازهكلافم كرد- تصور كس مو دارش يا كس بي موش يه لحظه رهام نميكرد
تو همين فكرا بودم كه الهه در و باز كرد و از بالاي راه پله ها پايين نگاه كرد ببينه من اونجا هستم يا نه؟ احتمالا زاغ سياه منو چوب زده بود و ديده بود كه من از در ساختمون بيرون نرفتم – بعدا به من گفت فكر كردم واستادي بياي بالا جلوي تينا به من چيزي بگي من ضايع شم- به تينا هم بر بخوره و بره پي كارش-ولي تو يه لحظه ديدن اپيلاسيون كس تينا بزرگترين هدف زندگي من تو اون لحظه شده بود – و اين فكر سمج ولم نميكرد كه صورت به اين زيبايي و گيرايي ببين عورتش چيه؟ و دائم اين آيه شريفه رو زمزمه ميكردم كه: كس كسه بي مو ، با آب ليمو گفتم تا كار و شروع نكرده به بهانه اي برم بالا و كليد رو ذره اي از تو مغزي خارج كنم تا بتونم از بيرون با كليد خودم در و باز كنم شايد بتونم به آرزوي بزرگ اون لحظم جامه عمل بپوشونم دويدم بالا در زدم الهه در و با اخم و سردي باز كرد- گفت چيه؟(با حالت عصباني)
منم خودم رو زدم به غد بازي گفتم اگه دوست محترمتون تو هال نيستن ميخوام برم از تو كشو پول بردارم – پول تو جيبم كمه-اونم با سردي گفت واسا الان خودم ميارم
همينكه رفت آروم كليد رو به اندازه دو سه ميليمتر از مغزي خارج كردم – به اميد اينكه شايد بتونم صحنه نابي از كس تينا رو شكار كنم – و به آرزوي بزرگ اون لحظم برسم(ميدونين آدمها در موقع عصبانيت و شهوت تصميماتي ميگيرن كه تو حالت عادي به قدري ملاحظات هست كه انسان حتي بهشون فكر نميكنه- حالا يكي نيست به من بگه بابا كس كسه ديگه چه كسه الهه كه هر روز زيارتش ميكني چه كسه تينا كه اينطوري در حسرت ديدارش ميسوزي از خود بيخود شدي! الهه با يه دسته پونصدي برگشت – منم گرفتم و از پله ها پايين اومدم و از درب حياط هم خارج شدم و متوجه بودم انگار الهه داره از پشت پنجره رفتن منو چك ميكنه
يه چند دقيقه اي صبر كردم تا الهه خيالش از رفتن من راحت شه – ديگه دندونپزشكي تخمم هم نبود – فقط فكر كس تينا بود كه برام آروم و قرار نذاشته بود – با سلام و صلوات اومدم و در حياط رو باز كردم – و اومدم بالا پشت درب منزل – گوشام رو تيز كردم – ديدم صداي موهومي از داخل به گوش ميرسه – ولي قابل فهم نبود – منم مستاصل نشستم رو پله ها – با خودم گفتم چي كار كنم؟ فكر كسه تينا( در حين اپيلاسيون) ديوونم كرده ! وقت دندونپزشكي رو چيكار كنم؟ – خلاصه با اكثريت آرا به اين نتيجه رسيدم برگشتن به منزل حماقت محضه و احتمالا چيزي هم نصيب كيرم نميشه – به قول شاعر: دست بردم به ابول ديدم شده چوب طغور – گفتم يه راه كف دستيه رو بريم فكرمون آزاد شه ؟ چون طبقه آخر هستيم خيالم از اينكه كسي منو ببينه راحت بود
القصه – گرفتم دستمو و لحظه هاي اپيلاسيون كس تينا رو با جزييات كامل به تصوير كشيدم – كه مثلا من كليد انداختم تو در و رفتم تو و الهه و تينا هم كه حشري شده بودن – الهه از لمس كردن كس تينا و تينا از لمس كردن كسش توسط الهه – همين كه منو ديدن اومدن سراغم – تينا كمربندم رو باز كرد – كيرم رو در اورد گذاشت تو دهنش و د بخور – چون وقتم كم بود ديگه زود ميخواستم تو ذهنم بكنمش برم برسم به دندونپزشكي – ( مي دونين تصورات سكسي واسه جلق زدن انقدر بعضياش احمقانه ست كه فقط به درد كف دستي ميخوره و بس) آقا افتادم رو تينا و گذاشتم نو كسش ( حالا انگار الهه اونجا برگ چغندره – اصلا الهه كيرمم نيست) داشتم تو ذهنم جلو عقب تينا يكي ميكردم كه…..- يهو صداي جيغ هاي كوتاه و شيطنت آميز از داخل خونمون به گوشم رسيد – كه حس كردم دارن دنباله هم ميكنن – منم كه فكرم دنبال كس و كون وسكس بود هيچ فكري به ذهنم نيومد جز اينه حتما قضيه سكسيه تو دلم گفتم جووووووون_ همونجا سجده شكر به جا آوردم – كه انگار دارم به آرزوم ميرسم……….(
گوشم رو تيز كردمو منتظر موندم – صدا بعد از مدتي قطع شد – همينطور داشتم با خودم كلنجار ميرفتم – كه خدايا چي كار كنم ؟- برم تو؟ – نكنه اون چيزي كه من فكر ميكردم نباشه؟ – ولي حشر چنان قالب شده بود كه اگه نمي رفتم تو ، مطمئن بودم كه تا آخر عمر حسرت مي خورم- با تمام حشري كه كس تينا برام به وجود آورده بود ، بازم يه ملاحظاتي نميذاشت بي پروا عمل كنم – اگه ميرفتم تو و الهه ديوونه بازي در ميورد؟ اگه تينا جيغ و داد ميكرد؟ و خيلي اگه هاي ديگه ولي…….. – ولي مطمئن بودم اون تو يه خبر هايي هست – ولي ممكن بود با اين كار زندگيم از هم بپاشه – دل رو به دريا زدمو …….. خودم رو واسه عمليات استشهادي آماده كردم – (به هر حال ممكن بود تو اين راه به مقام رفيع شهادت نايل بشم ………)
شهادتين رو بر زبان جاري كردمو- با رمز مبارك و مقدس يا باب الحوائج – عمليات رو آغاز كردم كليد رو با احتياط كامل وارد مغزي كردمو – آروم چرخوندم – در قفل نبود فقط بسته بود – تقريبا بدون صدا در باز شد – نفسم تو سينم حبس شده بود – خدا خدا ميكردم تيرم به سنگ نخوره – وارد خونه شدم – كسي تو هال نبود – اومدم پشت در آرايشگاه ( همون اتاق خواب وسطي) – گوشم رو چسبوندم به در – خبري نبود – از سوراخ كليد نگاه كردم همينطور – بازم خبري نبود – يه لحظه به خودم اومدم و خواستم اگر ديده شدم ( كه قطعا ديده ميشدم ) ورودم عادي به نظر بياد – فقط اونقدر حول بودم كه حتي نمي تونستم درست فكر كنم و يه دروغ واسه برگشتنم بسازم – مخم كاملا از كار افتاده بود
رفتم به سمت اتاق خوابمون – همينكه در و باز كردم – در دم خشكم زد – الهه روي تخت به صورت طاقباز خوابيده بود و تينا تو لاپاش بود – سرش لاي كسه الهه بود – ولي تنها چيزي كه سريعا توجه منو جلب كرد – كسه خوش استيل و مو دار تينا بود – كه به صورت چهار دست و پا خم شده بود – و كس استخونيش تو بين لاپاش جلب توجه ميكرد – نميتونستم چشم از روش بردارم – البته همه اينها در كسري از ثانيه اتفاق افتاد تينا يهو مثل برق گرفته ها كسو كونشو جمع كرد – الهه هم كه سكس از سرش پريده بود با پررويي گفت تو اينجا چه غلطي ميكني؟
منم با خونسردي رو كردم به تينا گفتم انگار شما داشتين كسه الهه رو اپيلاسيون ميكردين؟
الهه گفت برو گم شو بيرون – منم يهو قاطي كردم – گفتم بي پدر – تو حين هرزگي مچت رو گرفتم دوقورت و نيمت هم باقيه؟ لاشي تينا به سرعت لباساشو پوشيد و خواست بره كه من دستم رو اوردم جلوش گفتم تشريف داشته باشين – باهاتون كار دارم – با عصبانيت دستم رو كنار زد و رد شد – منم همچين هولش دادم كه محكم خورد به در اتاق خواب – يهو با صداي بلند، آخي گفت كه همراه با گريه بود ( يه لحظه دلم سوخت براش )
گفتم حرومزاده يه بار ديگه ببينمت مادر تو به عزات ميشونم ها – با گريه در وا كرد و به سرعت خارج شد كه الهه هم با بي شرمي اومد جلو ( همينطور كون برهنه) گفت كثافت چيكارش داري؟ منم كه كيرم رو صابون زده بودم واسه كسه تينا – با اين پيش آمد شديدا عصبي شده بودم – يهو الهه خواست به من تعرض كنه ( احتمالا بزنه تو صورتم ) – كه ناخودآگاه هولش دادم ناگهان يه فكري مثل برق از ذهنم گذشت – الهه كه از اول ازدواجمون منو تو حسرت گاييدن كونش گذاشته بود – حالا بهترين فرصت بود – ازش آتو هم داشتماگه بازي درميورد – خوارش رو ميگاييدم – خواست با عصبانيت از كنارم رد بشه كه گرفتمش – محكم هولش دادم رو تخت – تو يه چشم به هم زدن شلوار و شورتم رو در اوردم و با زور زيرم نگهش داشتم – دائم به من فحش ميداد – ولي كيرمم نبود – از پشت افتادم روش – يه لحظه حس كردم خودشو شل كرد – حتما پيش خودش گفته يه راه كس بهش ميدم خرش ميكنم – ولي كور خونده بود سريع تف زدم سر كيرم – و گذاشتم در سوراخ تنگ كونش – يه حركتي به خودش داد و كيرم رفت تو چاك كسش – سريع در اوردمش- و دوباره دستم رو تفي كردم ماليدم به سوراخ كونش و كمي هم زدم به سره كيرم – تو اين مدت لاينقطع فحش ميداد و ميگفت كثافت ولم كن و آشغال……… من كه گوشم اصلا بدهكار نبود – همينكه تف زدم دم سوراخ كونش دوزاريش افتاد كه چه خوابي براش ديدم گفت احمق چيكار ميكني؟ منم كه تو بدترين لحظات دست از لودگي بر نميدارمگفتم بايد تنبيه بشي – همچين كونت ميذارم كه ديگه از اين غلط ها نكنيحالا واسه من فيلم بازي ميكني؟ همجنسبازي رو خاموش كن يا بزن بره؟( موقع فيلم سكسي ديدن)
همينكه متوجه شد چه خيالي تو سرمه – عضلات كونش و سوراخ كونش رو شديدا منقبض كرد – منم ديدم اينجوري ديگه محاله بتونم كونش بذارم – يهو بي هوا گذاشتم تو كسش – جا خورد و يهو شوك زد – تو همين حال خودش رو يه كم رها كرد – منم وحشيانه كيرم رو دراوردم و گذاشتم سر سوراخش – يه ذره رفت توديگه با فشار وزنم سعي كردم نذارم بياد بيرون – يهو انگار كه يه كوچه بن بست تهش باز شده – جر خورد و رفت تو سوراخش – چنان جيغي زد …. مامان مامان مامان اآآخ نميدونين چه حالي داد – كيرم تا دسته تو كون الهه رفته بود و آرزوي ديرينم برآورده شده بود- طفلي الهه با دستش تمام رو تختي رو چنگ زده بود و مچاله كرده بود – آروم داشت اشك ميريخت- حالا وقتش بود كه آروم تلمبه بزنم تو كونش – باورتون نميشه وقتي كيرم رو ميكشيدم بيرون انگار سوراخ كونش هم چند ميليمتري به سمت بيرون كشيده ميشد – چون من حالت تلمبه زدن رو حس نميكردم – فقط سوراخ كونش به بيرون كشيده ميشد و برمي گشت سره جاش طفلك به التماس افتاده بود – تو رو خدا – تو رو خدا – مردم – پاره شدمپاره شدم – بسه ديگه ………. گفتنش بي وقفه ادامه داشت – فكر كنم طفلك از درد داشت زمين و گاز ميگرفت ولي…… ولي بالاخره بايد تنبيه ميشد – به هر حال از نظر شرعي هم كه حساب كنيمتنبيه زن يه وقتهايي لازمه – حالا من اين تنبيه رو در نظر گرفته بودمالبته مطمئنم كه شما هم حق رو به من ميدين – مگه نه؟ خلاصه اونقدر عجز و ناله كرد كه زودتر از هميشه به اوج لذت جنسي رسيدمو به سرعت آبم اومد – منم ريختم تو سوراخ كونش – خيلي حال داد – خيلي …….
همينكه در آوردم – مادرشو گاييدم – ديدم سره كيرم اني شده – خاركسده انش قهوه اي بود – گفتم ريدي رو كيرماونم با صداي بلند شروع كرد به گريه كردن……(دلم واسش سوخت)
ولي همينكه چشمم دوباره به كير اني شدم افتاد شاكي شدم مي خواستم به زور كيرم رو بكنم تو دهنش ساك بزنه – ولي………… ولي گفتم خدا رو خوش نمياد و از مسلماني هم به دوره رفتم به سمت حموم واسه نظافت و غسل جناب………………………………………………………..

 

Entry filed under: داستان های خانوادگی و فامیلی.

راننده آژانس دلسوز کشتی منو اینجا ایرانه

9 Comments Add your own

 • 1. esi  |  January 28, 2008 at 7:20 am

  سلام مرسی من عضو کنید

  Reply
 • 2. ashkan  |  February 5, 2008 at 4:07 am

  salam behame

  Reply
 • 3. reza  |  February 17, 2008 at 6:42 am

  ye kos toopol pm bedeh

  Reply
 • 4. reza  |  February 17, 2008 at 6:46 am

  saham be kos hay tehran

  Reply
 • 5. hamed  |  March 13, 2008 at 10:14 am

  mikham.sex

  Reply
 • 6. hamed  |  March 28, 2008 at 1:39 pm

  sex mikham

  Reply
 • 7. Yashar  |  April 1, 2008 at 12:07 am

  با عرض سلام و خسته نباشي خدمت تمامي جنده ها-اگر خيلي خارش داريد شماره يا ادرس بديد -فقط زياد مزاحم نشيد

  Reply
 • 8. s  |  April 8, 2008 at 6:51 pm

  khanoma jigara asala email bedan

  Reply
 • 9. babikarkas  |  April 17, 2008 at 2:17 pm

  داستان سکسی بفرست

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


RSS Unknown Feed

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

اشتراک ایمیل – جهت ارسال داستان ها عکس ها و فیلم و شماره ها به ایمل شما

جهت اشتراک در سایت ایمیل خود را وارد کنید سپس پنجره ای جدید باز می شود که باید کد امنیتی را وارد کنید:

Categories

Blog Stats

 • 6,183,599 hits

%d bloggers like this: